Ontvangen van wekelijkse betalingen

MultiCards houdt gegevens bij van uw ingekomen betalingen op dagelijks in real-time bijgewerkte en wekelijks opgemaakte online afschriften/statements. U kunt deze terugvinden in uw Merchant Menu onder het kopje Statements. Een afschrift sluit af op zondagnacht omstreeks 23.00 uur, waarna een nieuwe periode begint.

Rollover reserve of borg

Een borg (Rollover reserve) van 10% tot 15%,  afhankelijk van uw bedrijsmodel van elke transactie wordt zes maanden in depot gehouden en na deze periode weer toegevoegd aan uw tegoed van die week. Deze borg is in handen van onze banken en vrijwaren MultiCards voor terugvorderingen en schadeclaims die tegen u worden ingebracht als gevolg van ontwikkelingen binnen uw bedrijf, faillissement, fraude en/of schadeclaims voor niet-afgeleverde goederen, garanties en/of vooraf door uw klanten betaalde jaarlijkse kosten of abonnementen.

Wanneer u uw account sluit, zal de borg of Rollover reserve teruggestort worden op uw MultiCards afschrift 180 wachtdagen  na datum van beëindiging van de overeenkomst of na datum van de laatste refund of chargeback. De wachtperiode gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin de rekening is opgezegd. D.w.z. Als u een verzoek indient tot opzegging van het account op 13 december, zal de periode van 180 wachtdagen starten op 1 januari.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen starten 21 dagen na afsluiting van het afschrift waarin uw betalingsbalans 1.000,- USD / EUR / GBP of meer bereikt.

Het is mogelijk om een ​​betaling uit te keren op wekelijkse basis, indien:

Uw wekelijkse netto saldo méér is dan 1.000,- USD / EUR / GBP èn

  • U heeft een ondertekende kopie van uw MulitCards profiel en acceptatie van de leveringsvoorwaarden compleet ingevuld en opgestuurd naar MultIcards;
  • Uw chargeback ratio is lager dan 0.75% en uw credit ratio is lager dan 5%;
  • Uw sector vereist geen speciale veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld: travel, gaming, dating en andere hoog risico bedrijfsmodellen).

MultiCards behoudt zich het recht voor om  een betalingsschema toe te passen wanneer er sprake is van onregelmatige omzet of het minimum omzetbedrag van 1.000,-  USD / EUR / GBP niet wordt behaald.

MultiCards behoudt zich tevens het recht voor om betalingen in de wacht te zetten wanneer de omzet op een rekening stopt zonder dat u hievan kennis geeft  aan MultiCards.

Betaling bank transfer vergoedingen

Valuta Bestemming Transactiekosten
Euro binnen de EU- regio Gratis
Euro buiten de EU-regio € 20,00
USD Iedere transfer $ 25,00
GBP Iedere transfer £ 15,00

Betaling niet ontvangen?

Er zijn verschillende redenen waarom een ​​betaling is vertraagd. Controleer de volgende punten voordat u contact opneemt met onze afdeling betalingen:

  • U bevindt zich in de EU en uw bankrekening is niet in IBAN-formaat;
  • Uw chargeback ratio is meer dan 0.75% of uw credit ratio is boven de 5% tijdens de laatste verwerking van de maand;
  • Er zijn te veel schommelingen in verkoop om regelmatige betalingen te garanderen;
  • Er is een bank routing vertraging tussen uw en onze bank;
  • De Begunstigde Naam in het profiel verschilt van de handelsnaam en u heeft niet de juiste documentatie toegestuurd om deze verandering toe te staan;
  • Uw bedrijf type vereist speciale veiligheidsmaatregelen (zoals Travel, Gaming, Dating en andere z.g High Risk Merchants);
  • Uw account vertoont geen nieuwe verkoop voor een of meerdere weken.

BELANGRIJK:

Alle relevante kopieën van documenten  die worden ingediend moeten zijn voorzien van datum en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de MultiCards rekeninghouder! Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Accounts worden alleen volledig  goedgekeurd zodra de documentatie zoals hierboven vermeld door MultiCards ontvangen is en volledig afgerond middels een beoordeling van onze Risk afdeling.